Global Eğitim Yönetim Sistemi (LMS – Learning Management System)

Eğitim Yönetim Sistemi, eğitim alıcıları ile eğitimi sunan, takip eden, sonuçlarını raporlayan, sonuçlara göre sunulacak eğitim materyalleri ve yöntemlerini revize etmeyi öngören tarafları biraraya getiren sistemdir. Kurumlarda, akademik kurumlarda özellikle tercih edilen ve hem yüz-yüze, hem de e-öğrenme ihtiyaç, talep ve sonuçlarını tek noktadan yönetmeyi sağlayan Eğitim Yönetim Sistemleri önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Kurumların İnsan Kaynakları Sistemleri (HR Systems) ile entegre çalışabilen eğitim yönetim sistemleri, kurumlara insan kaynağındaki hareketlere eş zamanlı olarak yanıt verebilme olanağı da sağlamaktadır. Bu şekilde, kurum çalışanlarına yönelik Yetenek Yönetimi süreçleri sağlıklı işletilebilmekte, Kişisel Kariyer Yolu takip edilebilmektedir. Yüz-yüze eğitimde olduğu kadar; e-öğrenme modelinde, karma eğitim modelinde çalışmak mümkün olabilmektedir.