Bir uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyon ve raporlaştırma işlemlerini, eğitimci-öğrenci, öğrenci-öğrenci iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasına ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan; genellikle web üzerinden servis sunan bilgisayar yazılımıdır.

Genel olarak öğrenme yönetim sistemleri 5 temel bileşenden oluşmaktadır.

  1. Kurs modülü: Ders bilgilerinin ve yapısının tanımlanmasını sağlar. Bu modülde ders ile ilgili resim, içerik, ders sürecinin haftalık veya konu bazlı olarak tanımlanmasını derse kimlerin kayıt olabileceği, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, ders içeriğinin konuk erişimine açık olup olmaması gibi bilgileri tanımlar ve denetler.
  2. Kayıt modülü: Öğrenme yönetim sistemlerinin ikinci bileşenidir öğrencilerin öğrenme yönetim sistemlerinde kurs içeriklerine yazılmalarına ve kimlik kanıtlama işlevlerini sağlar.
  3. İçerik sunum modülü: Bu modül ders içeriğinin sunulması işlevini sağlar. Öğrenme yönetim sistemleri ders içeriği için farklı türlerde içeriğin kullanılabilmesini, gösterimini ve dağıtımını yapmaktan sorumludur. İçerik bir metin belgesi olabileceği gibi ses ve görüntü içeren çoklu ortam biçimlerinde de bulunabilir.
  4. Raporlama modülü: Öğrenci ve uzaktan eğitim sisteminde yer alan personelin öğrenme yönetim sistemi içindeki faaliyetlerini kayıt altına alan ve raporlayan modüldür. Öğrencilerin hangi sıklıkla ve hangi süreyle öğrenme yönetim sistemini kullandıkları gibi bilgilere ulaşmak uzaktan eğitim sisteminin değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. Bu modülün sunduğu raporlar incelenerek sistemin etkililiği ve problemli noktaları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  5. Ölçme değerlendirme modülü: Ölçme değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek ve amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını ortaya çıkarmaktan sorumludur.