Yönetim Sistemi Belgelerimiz

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Marka ve Patenler

  • Global E-Learning
Tescil

Ödüller

Kristal Baret