Bu eğitimi alan güvenlik mesleği mensupları;

– Olay öncesi tedbir ve uygulamalar konusunda güçlü bir temel altyapıya sahip olacaktır.

– Kendisine daha önce öğretilmemiş konularda hızlı, pratik ve doğru çözümler üretebilecektir.

– Bulunduğu proje için üstlerine gerçekçi ve çözüm odaklı raporlamalar yapabilecektir.

– Gerekli veya yeterli ekipmanın bulunmadığı görevlendirmelerde bile boşluğu prosedürel önlemler ile kendisi doldurabilecektir.

– Ara ve üst kademe yöneticiliği pozisyonları için daha yetkin seviyelerde hazır bulunacaklardır.

– Çözümsüz herhangi bir güvenlik sorunu bulunmadığını gören görevlilerin mesleklerine ve kendilerine özgüvenleri artacaktır.

Güvenlikte amaç ‘’olmadan önlemektir’’

Emniyet ve özel güvenlik teşkilat mensupları için hazırlanan içerik amaca dönük yapılanma ve uygulamaları kendi metodolojisi çerçevesinde, ülke tecrübesine uygun konu ve örnekler eşliğinde işlemektedir.

Bilgisayarlı uzaktan eğitim ve yetişkin eğitimi kriterlerine uygun hazırlanan içerik ve görselleştirmeler, çalışmalarında ödüllü, alanlarında basılı eser sahibi yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekipler ve danışmanlar eliyle gerçekleştirilen 4 yıllık ortak çalışma ile şekillenmiştir.

Görselleştirmede gerçekçi sanal ortamlar ve bire-bir modellemeler kullanılan eğitimimiz benzersiz yönleriyle alanında yeni bir dönem ve atılımı temsil eder.

Uzaktan Bilgisayarlı Eğitim;

Katılımcılar çalışma rutinlerine uygun zamanlarda kendi eğitim programlarını kendileri düzenleyebilmektedir.Salon eğitimlerinin yarattığı işgücü ve parasal maliyetlerin önüne geçilmekte, katılımcı sınırlaması ortadan kalkmaktadır. Eğitim ek kaynaklarla desteklenmektedir.Katılımcının eğitimdeki bölümleri veya tüm kursu tekrarlama şansı vardır. Konular birbirleriyle ve gerçek hayatla bağlantılı bir mantık örgüsü içinde ele alınmaktadır. Gerçek hayattan alınan çok sayıda örnekle desteklenmiştir.

GÜVENLİK FİRMALARI – İÇERİK VE GÖRSELLİĞİN KURUMLARA ÖZELLEŞTİRİLMESİ İMKANI

Yoğun rekabet altında giderek aşılan maliyet sınırlarının “kaliteyi” baskıladığı şartlarda pazarlama bölümünüz potansiyel müşterilerden hep aynı taleple dönüyorlar.
“Bize farkınızı anlatın; neden sizinle çalışmamız gerektiğine ikna edin.”

Müşteri şikayetleri en çok sirkülasyon ve eğitimsizlik üzerine yoğunlaşıyor. Aynı şikayet güvenlik çalışanları tarafından sıkça dile getiriliyor. Onlar da karşılaşacakları sorunlara gerçek çözümler üretebilmelerini sağlayacak bir eğitim istiyorlar. Buna ulaşamadıklarında mesleklerine ve kendilerine olan güvenleri azalıyor. ‘’Biz ne yapabiliriz ki?’’ sözleri sık duyulan şikayetler arasında.

Kurumsallık iddialarımız ve büyük marka olmanın gereği, hem müşteri hem de çalışanların beklentilerini karşılayacak, üzerinde özenle çalışılmış, yatırım yapılmış etkin ve kurumsal kimliği ciddiyetle temsil edebilen içerik ve estetiğe sahip eğitimler talep ediyorlar. Uluslararası standartlardaki eğitim paketimiz tüm bu sorunları kolayca aşmanızı sağlıyor.