Atölye1. İçerik Atölyesi
Sınıfiçi olarak kullanılmakta olan içeriklerinizin veya yeni hazırlanacak olan eğitim içerikleri “Eğitim Teknologlarımız”, “İçerik Editörümüz”, “Proje Müdürü” ve kurumunuzdan oluşturulan özel ekiple “İçerik Atölyesi” seansları yapılır.
Atölye2. İnteraktif Senaryo Atölyesi
Kullandığımız özel ve güncel yazılım teknolojileri ile hem beyaz yaka hem de mavi yaka tarafından kullanılacak “İnteraktif Senaryo” çalışmaları gerçekleştirilir.

Atölye3. Yaratıcı Tasarım Atölyesi

Atölye4. Eğitim Psikolojisi
Atölye5. Ölçme & Değerlendirme
Atölye6. Özel Uygulamalar