Eğitim Alma Zorunluluğu

1. İşe Başlama Eğitimi

  • İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar.
  • Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir.
  • İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.
  • İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir.
  • Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz

Eğitim Güncelleme Süresi

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa