Eğitim Hakkında

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma
Kanunu” kapsamında  işverenlerin ve çalışanların bilmesi gereken konular dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim Başlıkları:

 • Tanımlar
  • KVKK Nedir?
  • Kişisel Veri Nedir?
  • Özel Kişisel Veri Nedir?
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu
 • Genel Konular (Hukuki Boyut)
  • KVKK’nın Hukuki Dayanağı
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu
  • KVKK Kapsamında Yayınlanan Yönetmelikler
  • Çalışanların Yükümlülükleri
  • İşverenlerin Yükümlülükleri 
 • Sağlık Konuları
  • Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?
  • Özel nitelikli kişisel veri güvenliği Nasıl Sağlanır?
  • Sağlık Verilerimiz Nelerdir? Nasıl korunmaktadır?
  • İşyeri Dışında Sağlık Verilerinin Korunması ve Tedbirler
 • İdari Konular
  • Kişisel veri güvenliğinin sağlanmasında uyulacak usul ve esaslar
  • Kişisel verilerin aktarımı sırasında güvenliğin sağlanması
  • Kağıt ortamında tutulan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
  • Kişisel veri güvenliği ihlal olayının bildirilmesi
 • Teknik Tedbirler
  • Elektronik ortamda tutulan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
  • Giriş, Danışma, Genel Alanlar Masa gibi hizmet alanlarında kişisel veri güvenliğinin sağlanması
  • Veri Sorumlusunun Teknik Tedbirler Kapsamında Yükümlülükleri
  • ÇalışanlarınT eknik Tedbirler Kapsamında Yükümlülükleri
  • Kişisel Verilerin Silinmesi, Taşınması, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
  • Kişisel Verilerin İmha Edilmesi
  • Uzaktan Çalışmalarda Teknik Tedbirler

Eğitim Süresi: 1 saat

İçerik Sağlayıcı