Temel İnsan Hakları E-Learning Eğitimi

Eğitim İçeriği:

  • Bölüm1. Tanımlar
    • 1.1. İnsan Hakları Kavramı ve Bu Düşüncenin Gelişimi
  • Bölüm2. Temel Hak ve Ödevler 
  • Bölüm3. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması
  • Bölüm4. Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi & Sınırlandırılması 
  • Bölüm5. İnsan Haklarını Koruma Yükümlülüğü; Uluslararası Alan & Ulusal Koruma

Eğitim Süresi:

30 Dk.

Hedef Kitle:

  • Tüm çalışanlar