Farkındalık E-Learning Eğitimi

Bu eğitim,“Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı Kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla kurum ve çalışanlarında farkındalık artırılması için hazırlanmıştır.

Bu eğitimi kimler almalıdır?

  • Belediyeler
  • Mutahitler
  • İnşaat Şirketleri
  • Yapı Malzemesi Üreticileri
  • Yapı Denetim Firmaları
  • Mimar ve Mühendis Odaları
  • Bankalar

Eğitim Modülleri:

01 Belediye Modülü Kentsel Dönüşüm Farkındalık E-Learning Eğitimi

02 Vatandaş Kentsel Dönüşüm Finansal Çözümler E-Learning Eğitimi

03 Banka Kentsel Dönüşüm Finansal Çözümler E-Learning Eğitimi