Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticinin Eğitimi

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yönetmeliğine göre, İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir.

Eğiticinin Eğitimi sayesinde, görevlendirilen çalışanlar bu yükümlülüklerini yerine getirirken güncel bilgilerden fayda sağlayarak, tutarlı, eşit seviyede bilgileri işe yeni başlayan çalışanlarla paylaşabilme şansına sahip olabilecekler.

Eğitimin İçeriği

 1. Tanımlar
 2. Kanun ve Tarihçesi
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı
 4. İSG Ekibi
 5. İş Yeri Hekimi Görevleri
 6. Diğer Sağlık Personeli Görevleri
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Görevleri
 8. Acil Durumda Yapılması Gerekenler
 9. Acil Durum Organizasyon Yapısı
 10. Acil Durum Organizasyonu Görevler
 11. Acil Çıkış Güzergahları
 12. Yangın Söndürme Sistemleri
 13. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 14. Ekranlı Araçlarla Çalışma
 15. İş Kazası Nedir?
 16. İş Kazası Yaşanması Durumunda Yapılması Gerekenler
 17. Revirde Verilen Sağlık Hizmetleri
 18. Personel Taşıma

Eğitim Süresi: 120 dk