Güncelleme Eğitimi

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yönetmeliğine göre, işyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebilmektedir.

Bu eğitim sayesinde, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Güncelleme Eğitimlerini;

Güncel mevzuata uygun olarak,

Tüm çalışanlarınıza yer ve zaman ayrımı olmadan eş zamanlı olarak,

Tüm mobil cihazlara uyumlu olarak çalışanlarınızla buluşturabileceksiniz.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Güncelleme Eğitimi, ilgili yönetmelikte yer alan “Uzaktan eğitimin temel prensipleri MADDE 15/A’da yer alan aşağıdaki özelliklere haiz olarak hazırlanmıştır.

 1. a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir niteliktedir.
 2. b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıdadır.
 3. c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanabilmektedir.

ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 1. Genel konular
 2. a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 3. b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 4. c) İşyeri temizliği ve düzeni

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. Sağlık konuları
 2. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 3. b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

d) İlkyardım

 1. d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 1. Teknik konular
 2. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 3. b) Elle kaldırma ve taşıma,
 4. c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

e) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 1. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 2. e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 3. f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 4. g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

 1. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

g) Tahliye ve kurtarma

Eğitim Süresi: 8 saat