Eğitim Sektörü İSG Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetmeliği’ne göre “Eğitim” sektörü çalışanları 8 saat İSG Eğitimi almak zorundadır. Güncelleme eğitimlerini tüm kurumlar “E-Learning” olarak mevzuata uygun alt yapı sağlanarak alınabilir.

01. Okul Çalışanları

Eğitim Sektöründe çalışanlara özgü riskler de dikkate alınarak özel olarak hazırlanmıştır.

02. Öğretmenler

Okul Çalışanları Modülüne ek olarak Şubelerdeki “Risk Değerlendirme Raporu” ve “Acil Durum Eylem Planı” dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim Süresi: 8 Saat

Kimler Bu Eğitimi Almalıdır: Özel Okullar, Kamu Okulları, Üniversiteler, Ana Okulları, Kurslar çalışanlar.