Yasal Zorunluluk

E-Öğrenme, insanların her yerde ve her an eğitime ulaşabilecekleri ve öğrenme sağlayabilecekleri, internet teknolojilerinin gelişimiyle sıkça kullanılan modern öğrenme sürecidir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Eğitimin Temel Prensipleri bölümündeki 12. maddenin 7. bendine göre;

(7) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

15/A maddesi uyarınca uzaktan eğitimin temel prensipleri şöyle belirlenemiştir: Uzaktan eğitimin temel prensipleri

MADDE 15/A – (Ek:RG-24/5/2018-30430)

(1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir:

a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.

b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.

c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.

ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim’ini sınıf içi olarak gerçekleştirmiş tüm iş yerleri “Güncelleme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ni E-Learning olarak alabilir.

24 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Kapsamında “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” güncellemesi e-learning olarak verilmektedir.

  • Az Tehlikeli: 8 Saat
  • Tehlikeli: 12 Saat
  • Çok Tehlikeli: 16 Saat