INDUS Consulting ve Global E-Learning Stratejik ortaklık gerçekleştirdi

Bu işbirliği kapsamında Global E-Learning ve INDUS Consulting ürünlerinin “AR-GE, İnovasyon, İçerik Geliştirme ve Sektörel Konumlandırma” başlıklarında işbirliği süreçleri 18.4.2021 tarihinde başlamıştır.

Projenin ilk etabında; Global E-Learning tarafından geliştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Online Eğitimleri”, “Acil Durum Ekibi Online Eğitimleri” ve “LMS-Eğitim Yönetim Sistemi” konularında INDUS Consulting tarafından iş geliştirme projeleri gerçekleştirilecektir. Projenin ikinci etabında ise Indus tarafından 2001 yılından itibaren başarılı şekilde sunulan “Yönetici ve Liderlik”, “Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri” ile “Kişisel Gelişim” konularında eğitim içerikleri hazırlanarak Global E-Learning tarafından üretimleri gerçekleştirilecektir.

FP İletişim; Global E-Learning ve INDUS tarafından geliştirilecek ürünlerin tanıtımları, marka konumlandırma ve kurumsal gelişim süreçlerinde aktif rol üstleniyor olacaktır.

VARYANS Teknoloji & Danışmanlık ve Global E-Learning Stratejik ortaklık gerçekleştirdi

Bu işbirliği kapsamında Global E-Learning ve Varyans Teknoloji ve Danışmanlık hizmetleri “AR-GE, İnovasyon, İçerik Geliştirme ve Sektörel Konumlandırma” başlıklarında işbirliği süreçleri 1.1.2023 tarihinde başlamıştır.

Projenin ilk etabında; Global E-Learning tarafından geliştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Online Eğitimleri”, “KVKK”, ISO” ve “Acil Durum Ekibi Online Eğitimleri” ve “LMS-Eğitim Yönetim Sistemi” konularında Varyans Teknoloji ve Danışmanlık tarafından iş geliştirme projeleri gerçekleştirilecektir. Projenin ikinci etabında ise Varyans Teknoloji ve Danışmanlık tarafından başarılı şekilde sunulan “Agile (Çevik) Proje Yönetimi Eğitimi”, “Program ve Portföy Yönetim Eğitimi” ile “İş Analizi Eğitimi” konularında eğitim içerikleri hazırlanarak Global E-Learning tarafından üretimleri gerçekleştirilecektir.

Global E-Learning ve Varyans Teknoloji ve Danışmanlık tarafından geliştirilecek ürünlerin tanıtımları, marka konumlandırma ve kurumsal gelişim süreçlerinde stratejik işbirliği süreçleri ortak faaliyetlerle Ankara, İstanbul ve Anadolu’nun diğer illerinde gerçekleştirilecektir.