E-Öğrenme Yöneticisi ve İSG Eğitimlerin E-Learning Olarak Verilmesi

İSG Eğitimleri E-Learning Olarak Verilebilir mi?